Powrót do listy projektów

Koncepcja zagospodarowania terenu po północnej stronie ul. Wolskiej, na odcinku od ul. Działdowskiej do ul. Staszica.

Powierzchnia: 0,8 ha | Projekt: 2018

Opis projektu:

Projekt koncepcyjny obejmuje zakresem skwer przy ul. Wolskiej, na skrzyżowaniu z ul. Działdowską w Warszawie.
Koncepcja zakłada przekształcenie obecnie zabudowanej pawilonami przestrzeni w reprezentacyjny plac miejski z możliwością zagospodarowania jego części na trzy sposoby. Jako miejsce z tymczasowym pawilonem o funkcji kulturotwórczej, jako okazjonalne targowisko z lekkimi rozkładanymi stoiskami lub jako przestrzeń zadrzewioną do różnego rodzaju wypoczynku.
Teren opracowania dzieli się na dwie części. Zachodnią - bardziej otwartą, geometryczną, o charakterze reprezentacyjnym. Wschodnią - bardziej zadrzewioną, o płynnej formie w charakterze parkowym. Całość terenu została zaprojektowana tak, aby zachęcać do spędzania czasu na placu, aby nie służył tylko za przestrzeń "przechodnią". Teren ten również być miejscem spajającym najbliższe sąsiedztwo dzielnicy na płaszczyźnie społecznej i kulturowej. Ma także stanowić wizytówkę tej części dzielnicy Wola.