Powrót do listy projektów

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku

Powierzchnia: 1,4 ha

Konkurs: 2016

Idea kompozycji odwołuje się do podstawy rozwoju miasta portowego, czyli handlu morskiego, a bezpośrednio do obecności wszelkiego typu jednostek pływających. W związku z tym w posadzce i w elementach małej architektury użyty został motyw wręgowej konstrukcji szkieletu statku. Zastosowanie odnowionych, granitowych, czerwonych kamieni balastowych pochodzenia skandynawskiego do budowy nawierzchni ulicy Długiej i fragmentów Długiego Targu, to również istotny element idei. Płyty te po demontażu i kalibracji (obróbce krawędzi) oraz płomieniowaniu lica w celu uzyskania powierzchni przeciwpoślizgowej, są powtórnie wykorzystane. Materiał ten bowiem świetnie wytrzymał próbę czasu, a jako dawny balast statków łączy się wprost z ideą nowej aranżacji, podobnie jak zaproponowane, nawiązujące charakterem do okrętowych masztów, drewniane słupy latarni. Kompozycyjnie wzmocniona staje się rola fontanny z figurą Neptuna, która pełni dodatkowe zadanie rzeźby wieńczącej dziób okrętu na osi „stępki”, wykorzystanej również do poprowadzenia liniowego układu wodnego. Funkcjonalnie wydziela on część przeznaczoną na ogródki gastronomiczne od ogólnodostępnej strefy Długiego Targu. Na ulicy Długiej utrzymany zostanie układ ciągu pieszego z symetrycznie po obu stronach wydzieloną strefą ogródków restauracyjnych, nawiązującą również do linii dawnych przedproży. Posadzka, w przeciwieństwie do stanu obecnego, w całości zostanie wykonana z czerwonych płyt granitowych, zróżnicowanych jedynie formatką i rozciętych odkrytymi ciekami wodnymi. Zabieg ujednolicenia koloru ma na celu optyczne poszerzenie dość wąskiej w skali miasta ulicy. Zarówno na ul. Długiej jak i na Długim Targu zaproponowano ujednolicenie systemu zadaszeń sezonowych ogródków gastronomicznych, poprzez narzucenie wszystkim właścicielom i najemcom przyziemia, tego samego, nie „obrendowanego” wzoru minimalistycznych parasoli.