Powrót do listy projektów

Konkurs na projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół realizowanego budynku domu towarowego Wolf Bracka w Warszawie

- I nagroda

Opis projektu:
Powstający dom handlowy Wolf przy ul. Brackiej w Warszawie ma przede wszystkim być miejscem ekskluzywnym, o wysokiej renomie, nawiązującej do najlepszych przedwojennych tradycji handlowych stolicy. Ogłoszony konkurs na zagospodarowanie terenu wokół powyższego obiektu zakładał przede wszystkim stworzenie przestrzeni spójnej z architekturą, podkreślającą jej rangę, oraz zapraszającej do poznania budynku od środka. Kierując się zadanymi założeniami projektowymi, za podstawę koncepcji przyjęto takie ukształtowanie nawierzchni, które skupiałoby uwagę na elewacjach budynku domu towarowego. Projektowana posadzka ma stanowić ich przedłużenie poprzez wprowadzenie podziałów bezpośrednio wynikających z podziału elewacji. Aby spotęgować wrażenie spójności architektury z przestrzenią, zaprojektowane elementy małej architektury w postaci donic, słupków i koszy na śmieci są silnie zintegrowane z nawierzchnią, tworząc z nią jednolitą formę. Dodatkowym elementem całej kompozycji jest podkreślający historyczny aspekt lokalizacji budynku, oznaczony w posadzce przedwojenny przebieg ulicy Brackiej. Wyznaczona w ten sposób lokalizacja dawnej ulicy ma również stać się miejscem trójwymiarowych projekcji z życia przedwojennej Warszawy.

skład zespołu: Bartłomiej Gasparski, Joanna Gruca, Sebastian Kochel, Urszula Michalska