Powrót do listy projektów

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie

Opis projektu:

Znajdujący się na przebiegu Traktu Królewskiego Plac Trzech Krzyży, stanowi przykład placu, który kształtował się naturalnie wraz z rozwojem przebiegających przez niego dróg
i przylegających pierzei. Posiada on ogromny potencjał miejscotwórczy. Wpływa na to przede wszystkim lokalizacja
w samym centrum miasta, (pomiędzy wylotami dziewięciu ulic), otaczającą go historyczna zabudowa czy bliskość ważnych instytucji. Niestety, obecnie plac pełni wyłącznie funkcję komunikacyjną. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości
i wprowadzić nowe, założone w konkursie działania (imprezy masowe, wystawy, koncerty) konieczne stało się ograniczenie do niezbędnego minimum ruchu kołowego w obrębie placu oraz scalenie jak największej części w jeden, dostępny tylko dla pieszych obszar. Cel ten został osiągnięty poprzez wyłączenie dla samochodów zachodniej części placu. Z uzyskanej w ten sposób przestrzeni wydobyto i podkreślono różnice wysokości, poprzez zastosowanie tarasów obniżających się w kierunku Wisły, co ma zwracać uwagę na lokalizację miejsca na Skarpie Wiślanej

Skład zespołu:

Bartłomiej Gasparski

Wojciech Dąbrowski

Joanna Gruca

Sebastian Kochel

Urszula Michalska

Paweł Pytlasiński