Powrót do listy projektów

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października w Mosinie

II nagroda

Opis projektu:

W założeniach konkursowych postawiono szczególny nacisk na uwydatnienie funkcji placu jako głównego rynku miejskiego, skupiającego życie kulturalne i społeczne oraz wzmocnienie jego centrotwórczej roli. Aby osiągnąć powyższe cele, za punkt wyjścia uznano przede wszystkim nadanie placowi wyraźnej tożsamości, powiązanej ideowo z miastem i jego historią. Motywami, które zostały do tego celu wybrane były: krawiecka tradycja miasta oraz postać Eleganta – patrona Mosiny. Połączenie obu tematów skojarzono z pojęciem mody. Zaowocowało to propozycją stworzenia na rynku owalnych podestów, docelowo przeznaczonych dla plenerowych pokazów mody, ale umożliwiających również organizację koncertów i spektakli na wolnym powietrzu. Aby dodatkowo zwiększyć atrakcyjność placu i jego okolic zaproponowano pośrednie skomunikowanie go z rzeką poprzez wykup leżących po jego południowej stronie posesji i stworzenie kameralnego wnętrza, zakończonego drewnianymi tarasami nadrzecznymi

Skład zespołu: Bartłomiej Gasparski, Joanna Gruca, Urszula Michalska, Artur Przedzienkowski