Powrót do listy projektów

Ogród przy rezydencji - Warszawa-Wilanów

Powierzchnia: 3260m2

Projekt: 2009

Realizacja: 2009/2011


Zakres zamówienia:
- projekt koncepcyjny i wykonawczy
- wykonanie prac brukarskich – place i ścieżki z kostki
  granitowej wraz z odwodnieniem liniowym
- wykonanie drenażu, odwodnienia dachu oraz systemu
  nawadniającego
- montaż iluminacji ogrodu i podjazdów
- nasadzenia dużych drzew
- montaż elementów wodnych
- wykonanie systemu automatycznego nawadniania
- nasadzenia roślin i wykonanie trawnika z rolki