Powrót do listy projektów

Ogród przy domu pokazowym - Konstancin-Jeziorna

Powierzchnia: 763m2

Projekt: 2010

Realizacja: 2010/2011


Zakres zamówienia:
- projekt koncepcyjny i wykonawczy
- roboty ziemne
- wykonanie drenażu
- założenie systemu nawadniającego
- roboty brukarskie wraz z wykonaniem murków z łupka
szarogłazowego
- wykonanie instalacji oświetleniowej
- nasadzenie roślin i wykonanie trawnika z rolki
- nasadzenia dużych drzew i krzewów soliterowych