Powrót do listy projektów

 

PARK LINEARNY NAD TUNELEM POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY

Data projektu: 2023

Opis projektu:

Projektowana przestrzeń ma długość niemal 2 km oraz powierzchnię ponad 12 ha, pełni ważną funkcję w systemie przyrodniczym miasta stanowiąc korytarz ekologiczny pomiędzy sąsiadującymi terenami zieleni.

Zaprojektowano ponad 1000 drzew, 100 tys. krzewów, pnącza, byliny, rośliny cebulowe.

W parku znajduje się błękitno-zielona infrastruktura, ogrody deszczowe z nadwieszanym systemem drewnianych deków, pergole, fontanna posadzkowa, strefa rekreacyjna dla dzieci i dorosłych, ogrody tematyczne i strefy sąsiedzkie.

Park podzielony jest na 6 części wyznaczonych przez przecinające go w poprzek ulice. Każdy z odcinków wyróżnia się charakterystycznym dla siebie programem, doborem gatunkowym i układem roślinności, korespondując jednocześnie z całym parkiem oraz terenami go otaczającymi. Jednym z elementów spajających wszystkie części jest tak zwana żółta wstęga pojawiająca się w nawierzchni oraz elementach małej architektury. Żółtej wstędze towarzyszą nasadzenia drzew przebarwiających się jesienią na żółte barwy.

Szkielet drzewostanu stanowi rodzimy gatunek dąb szypułkowy. Szatę roślinną uzupełniają inspirowane naturalnym krajobrazem skupiska drzew i krzewów - tzw. czyżnie oraz łąki kwietne. W pobliżu placów i skrzyżowań zaprojektowano rabaty bylinowe o naturalnym charakterze.