Powrót do listy projektów

Pełna nazwa:

Budowa parku przy muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Projekt: 2013

Zakres zamówienia:
- projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami określonymi w przepisach szczególnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- dokumentacja wykonawcza wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla wszystkich branż