Powrót do listy projektów

Pełna nazwa:

Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk
Weg der Rothenburger in der Gemeinde Czerwieńsk – I Etappe
(park w Laskach, park w Nietkowie, arboretum, przystań nad Odrą)

Projekt: 2012/2013

Zakres zamówienia:
- projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami określonymi w przepisach szczególnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- dokumentacja wykonawcza wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla wszystkich branż