Powrót do listy projektów

Pełna nazwa:

Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od hotelu Starzyński do kościoła Św. Bartłomieja (wraz z elementami zabezpieczenia zbocza)

Projekt: 2012

Zakres zamówienia:
- projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami określonymi w przepisach szczególnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- dokumentacja wykonawcza wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla wszystkich branż