Powrót do listy projektów

Pełna nazwa:

Zagospodarowanie placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka - Nadbrzeżna - Zamkowa - Poczdamska

Projekt: 2012

Zakres zamówienia:
- projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami określonymi w przepisach szczególnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- projekt pomnika
- dokumentacja wykonawcza wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla wszystkich branż