Powrót do listy projektów

Pełna nazwa:

Rewitalizacja zabytkowego Parku w Warce-Winiarach

Projekt: 2012

Powierzchnia: 15ha

Zakres zamówienia:
- projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami określonymi w przepisach szczególnych (w szczególności dotyczących obszaru Natura 2000) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- dokumentacja wykonawcza wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla wszystkich branż