Powrót do listy projektów

Pełna nazwa:

Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury

Projekt: 2013

Powierzchnia: 0,51 ha

Zakres zamówienia:
- projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami określonymi w przepisach szczególnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- dokumentacja wykonawcza wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla wszystkich branż